Nguyên Bí thư “nâng đỡ” anh ruột chưa học hết lớp 12 làm lãnh đạo

UBND xã Ea Yong, nơi ông Nguyễn Thành Nam công tác.
UBND xã Ea Yong, nơi ông Nguyễn Thành Nam công tác.
UBND xã Ea Yong, nơi ông Nguyễn Thành Nam công tác.
Lên top