Nguy kịch tính mạng vì uống thuốc gia truyền

Ngành chức năng kiểm tra nhà bà Xuyến (ảnh: S.)
Ngành chức năng kiểm tra nhà bà Xuyến (ảnh: S.)
Ngành chức năng kiểm tra nhà bà Xuyến (ảnh: S.)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM