Nguy cơ xóa sổ di sản kiến trúc dành chỗ “đất vàng”

Một góc đường Catinat nổi tiếng Sài Gòn xưa. Ảnh: T.L
Một góc đường Catinat nổi tiếng Sài Gòn xưa. Ảnh: T.L