Đề xuất bốc dỡ than và hàng rời tại Hòn Miều, vịnh Hạ Long:

Nguy cơ ô nhiễm vùng lõi di sản

Một tàu bốc dỡ hàng rời gây bụi mù trong vùng lõi vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một tàu bốc dỡ hàng rời gây bụi mù trong vùng lõi vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một tàu bốc dỡ hàng rời gây bụi mù trong vùng lõi vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top