Nguy cơ nhiễm độc khi dùng thùng nhựa muối dưa cà

Dưa cà được đựng trong hộp nhựa và thùng kính. Ảnh: Kh.V
Dưa cà được đựng trong hộp nhựa và thùng kính. Ảnh: Kh.V
Dưa cà được đựng trong hộp nhựa và thùng kính. Ảnh: Kh.V
Lên top