Nguy cơ lặp lại trận lũ lịch sử năm 2007, khẩn cấp ứng phó, sơ tán dân khi cần

Hồ Hòa Bình mở cửa xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa, Cục Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó với ngập lụt vùng hạ du. Ảnh: TL
Hồ Hòa Bình mở cửa xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa, Cục Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó với ngập lụt vùng hạ du. Ảnh: TL
Hồ Hòa Bình mở cửa xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa, Cục Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó với ngập lụt vùng hạ du. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top