Nguy cơ khai tử xe buýt Quảng Nam - Đà Nẵng

Ông Hồ Tấn Ba - Giám đốc HTX Vận tải KDTH TP. Tam Kỳ (bên trái) phản đối chủ trương của Sở GTVT TP. Đà Nẵng về việc không cho xe buýt Quảng Nam - Đà Nẵng vào nội thành. Ảnh: L.P
Ông Hồ Tấn Ba - Giám đốc HTX Vận tải KDTH TP. Tam Kỳ (bên trái) phản đối chủ trương của Sở GTVT TP. Đà Nẵng về việc không cho xe buýt Quảng Nam - Đà Nẵng vào nội thành. Ảnh: L.P
Ông Hồ Tấn Ba - Giám đốc HTX Vận tải KDTH TP. Tam Kỳ (bên trái) phản đối chủ trương của Sở GTVT TP. Đà Nẵng về việc không cho xe buýt Quảng Nam - Đà Nẵng vào nội thành. Ảnh: L.P

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM