Công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên:

Nguy cơ chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân khi bão đổ bộ

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk họp bàn với chính quyền huyện M’Đrắk lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk họp bàn với chính quyền huyện M’Đrắk lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk họp bàn với chính quyền huyện M’Đrắk lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Bảo Trung
Lên top