Nguồn nước làm con suối nổi đầy bọt trắng ô nhiễm vượt chuẩn 75 lần

Con suối nổi đầy bọt trắng. Ảnh: Thanh Hải
Con suối nổi đầy bọt trắng. Ảnh: Thanh Hải
Con suối nổi đầy bọt trắng. Ảnh: Thanh Hải
Lên top