Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì!

Hình ảnh người dân vớt dầu và cá chết do nước đầu nguồn sông Đà có dầu lạ. Ảnh người dân cung cấp.
Hình ảnh người dân vớt dầu và cá chết do nước đầu nguồn sông Đà có dầu lạ. Ảnh người dân cung cấp.
Hình ảnh người dân vớt dầu và cá chết do nước đầu nguồn sông Đà có dầu lạ. Ảnh người dân cung cấp.
Lên top