Người Việt về nước dịp Tết: Không để trường hợp nào nhập cảnh mà không cách ly

Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) tiếp nhận các công dân và sau đó bàn giao để cách ly theo quy định. Ảnh: Mua Mí Cáy
Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) tiếp nhận các công dân và sau đó bàn giao để cách ly theo quy định. Ảnh: Mua Mí Cáy
Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) tiếp nhận các công dân và sau đó bàn giao để cách ly theo quy định. Ảnh: Mua Mí Cáy
Lên top