Người vào Hoà Bình phải có kết quả âm tính và tiêm đủ 2 mũi vaccine

Người đi vào tỉnh Hòa Bình phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin và phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Trọng Văn
Người đi vào tỉnh Hòa Bình phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin và phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Trọng Văn
Người đi vào tỉnh Hòa Bình phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin và phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Trọng Văn
Lên top