Người và phương tiện từ Đà Nẵng được đến Huế trong trường hợp nào?

Công dân từ Đà Nẵng nếu muốn đến địa bàn Thừa Thiên Huế thì phải thực hiện khai báo y tế trước và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương nơi đến. Ảnh: PĐ.
Công dân từ Đà Nẵng nếu muốn đến địa bàn Thừa Thiên Huế thì phải thực hiện khai báo y tế trước và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương nơi đến. Ảnh: PĐ.
Công dân từ Đà Nẵng nếu muốn đến địa bàn Thừa Thiên Huế thì phải thực hiện khai báo y tế trước và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương nơi đến. Ảnh: PĐ.
Lên top