Người từ vùng dịch về Hải Phòng vẫn phải cách ly 14 ngày

Chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 5 đoạn giáp ranh Hải Phòng - Hải Dương. Ảnh: Mai Chi
Chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 5 đoạn giáp ranh Hải Phòng - Hải Dương. Ảnh: Mai Chi
Chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 5 đoạn giáp ranh Hải Phòng - Hải Dương. Ảnh: Mai Chi
Lên top