Người từ vùng dịch lách trạm kiểm soát COVID-19 về Điện Biên, Sơn La

Những hành khách được giấu trong thùng xe tải để trốn trạm kiểm soát COVID-19. Ảnh cắt từ video
Những hành khách được giấu trong thùng xe tải để trốn trạm kiểm soát COVID-19. Ảnh cắt từ video
Những hành khách được giấu trong thùng xe tải để trốn trạm kiểm soát COVID-19. Ảnh cắt từ video
Lên top