Người từ khu vực phong toả về Hải Dương phải cách ly tập trung tự trả phí

Hải Dương yêu cầu cách ly (tự trả kinh phí) toàn bộ người về từ vùng thực hiện cách ly, phong toả do dịch. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương yêu cầu cách ly (tự trả kinh phí) toàn bộ người về từ vùng thực hiện cách ly, phong toả do dịch. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương yêu cầu cách ly (tự trả kinh phí) toàn bộ người về từ vùng thực hiện cách ly, phong toả do dịch. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top