Người từ Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh về Thái Bình sẽ phải đi cách ly

Tỉnh Thái Bình tiến hành cách ly những người về từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh (không phải lý do công vụ).
Tỉnh Thái Bình tiến hành cách ly những người về từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh (không phải lý do công vụ).
Tỉnh Thái Bình tiến hành cách ly những người về từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh (không phải lý do công vụ).
Lên top