Người từ các tỉnh phía Nam trở về Sơn La cần chuẩn bị gì?

Trở về Sơn La từ các tỉnh phía Nam, các công dân sẽ được phân loại, cách ly để đảm bảo an toàn. Ảnh: Minh Chuyên.
Trở về Sơn La từ các tỉnh phía Nam, các công dân sẽ được phân loại, cách ly để đảm bảo an toàn. Ảnh: Minh Chuyên.
Trở về Sơn La từ các tỉnh phía Nam, các công dân sẽ được phân loại, cách ly để đảm bảo an toàn. Ảnh: Minh Chuyên.
Lên top