Người trốn cách ly chưa về đến Quảng Trị đã được đưa vào nơi cách ly mới

Địa điểm cách ly phòng dịch COVID-19 ở Gia Lai. Ảnh: KN.
Địa điểm cách ly phòng dịch COVID-19 ở Gia Lai. Ảnh: KN.
Địa điểm cách ly phòng dịch COVID-19 ở Gia Lai. Ảnh: KN.
Lên top