Người trên 65 tuổi, dưới 18 tuổi không cần tiêm vaccine khi vào Quảng Ninh

Nhiều người không thể vào Quảng Ninh được do không có giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều người không thể vào Quảng Ninh được do không có giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều người không thể vào Quảng Ninh được do không có giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top