Người tìm ra hang Sơn Đoòng chỉ cách thoát hiểm khi du lịch mạo hiểm trong hang

Hồ Khanh và chuyên gia thám hiểm hang động Howard Limbert - Ảnh: Howard Limbert.
Hồ Khanh và chuyên gia thám hiểm hang động Howard Limbert - Ảnh: Howard Limbert.
Hồ Khanh và chuyên gia thám hiểm hang động Howard Limbert - Ảnh: Howard Limbert.
Lên top