Người tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông ở Bình Dương

Lên top