Người thương binh viết nghìn trang sách

Tác giả Trần Ngọc Phú trao tặng bộ sách cho nhà thơ Trần Đăng Khoa, cũng là một cựu binh chiến trường biên giới Tây Nam.
Tác giả Trần Ngọc Phú trao tặng bộ sách cho nhà thơ Trần Đăng Khoa, cũng là một cựu binh chiến trường biên giới Tây Nam.
Tác giả Trần Ngọc Phú trao tặng bộ sách cho nhà thơ Trần Đăng Khoa, cũng là một cựu binh chiến trường biên giới Tây Nam.
Lên top