Người thức xuyên đêm làm khẩu hiệu tham dự lễ Quốc khánh 2.9.1945

Bà Nguyễn Thị Hiên từng thức đến sáng để hoàn thành khẩu hiệu tham dự Lễ mít tinh ngày 2.9.1945. Ảnh: Lan Nhi.
Bà Nguyễn Thị Hiên từng thức đến sáng để hoàn thành khẩu hiệu tham dự Lễ mít tinh ngày 2.9.1945. Ảnh: Lan Nhi.
Bà Nguyễn Thị Hiên từng thức đến sáng để hoàn thành khẩu hiệu tham dự Lễ mít tinh ngày 2.9.1945. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top