“Người Thế chấp” mười năm nhặt gạch

Janis- nhân vật chính trong phóng sự điều tra “Người Thế Chấp”. Ảnh : Trung Hiếu
Janis- nhân vật chính trong phóng sự điều tra “Người Thế Chấp”. Ảnh : Trung Hiếu
Janis- nhân vật chính trong phóng sự điều tra “Người Thế Chấp”. Ảnh : Trung Hiếu
Lên top