Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người thân từ Hải Dương lên thăm mẹ con "hotgirl" Bella

"Hotgirl" Bella ở Trung tâm Bảo trợ xã hội 1.
"Hotgirl" Bella ở Trung tâm Bảo trợ xã hội 1.