Vụ lũ ống vùi lấp, cuốn trôi 13 người ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn:

Người thân không còn nước mắt để khóc

Cán bộ xã dắt người dân chạy trốn trong vụ lũ ống ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Y Nguyên
Cán bộ xã dắt người dân chạy trốn trong vụ lũ ống ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Y Nguyên
Cán bộ xã dắt người dân chạy trốn trong vụ lũ ống ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Y Nguyên
Lên top