Người thân, đồng đội Thiếu tướng Nguyễn Văn Man vẫn mong điều kỳ diệu

Người thân, gia đình trông ngóng và chờ đợi điều kỳ diệu đến với Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các đồng đội. Ảnh: X.H
Người thân, gia đình trông ngóng và chờ đợi điều kỳ diệu đến với Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các đồng đội. Ảnh: X.H
Người thân, gia đình trông ngóng và chờ đợi điều kỳ diệu đến với Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các đồng đội. Ảnh: X.H
Lên top