Người thân Bí thư xã bỗng thuộc diện...cận nghèo nhờ COVID-19

Lên top