Người tham gia BHYT bị cách ly do COVID-19: Được trả quyền lợi thế nào?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Dương
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Dương
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Dương
Lên top