Người Sài Gòn lại khốn khổ vì triều cường dâng cao

Đường Huỳnh Tấn Phát (quận 70 ngập mênh mông biển nước, nước đen từ ống cuống tràn lên đường bốc mùi hôi thối.  Ảnh: M.Q
Đường Huỳnh Tấn Phát (quận 70 ngập mênh mông biển nước, nước đen từ ống cuống tràn lên đường bốc mùi hôi thối. Ảnh: M.Q
Đường Huỳnh Tấn Phát (quận 70 ngập mênh mông biển nước, nước đen từ ống cuống tràn lên đường bốc mùi hôi thối. Ảnh: M.Q
Lên top