Người phụ nữ Xê Đăng truyền nghề dệt thổ cẩm

Dạy nghề dệt thổ cẩm giúp đồng bào duy trì nghề truyền thống của dân tộc 
miền núi, có thêm thu nhập.Ảnh: Thanh Chung
Dạy nghề dệt thổ cẩm giúp đồng bào duy trì nghề truyền thống của dân tộc miền núi, có thêm thu nhập.Ảnh: Thanh Chung
Dạy nghề dệt thổ cẩm giúp đồng bào duy trì nghề truyền thống của dân tộc miền núi, có thêm thu nhập.Ảnh: Thanh Chung
Lên top