Người phụ nữ thiệt mạng sau tiếng nổ: Tìm thấy mảnh đạn tại hiện trường

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Chung
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Chung
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Chung
Lên top