Người phụ nữ không được qua chốt còn lớn tiếng lăng mạ lực lượng phòng dịch

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top