Người phụ nữ chết cháy nghi do tự tử

Một phụ nữ tự thiêu nghi tự tử. Ảnh minh họa.
Một phụ nữ tự thiêu nghi tự tử. Ảnh minh họa.
Một phụ nữ tự thiêu nghi tự tử. Ảnh minh họa.