Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người phụ nữ chết cháy nghi do tự tử

Một phụ nữ tự thiêu nghi tự tử. Ảnh minh họa.
Một phụ nữ tự thiêu nghi tự tử. Ảnh minh họa.