Người phụ nữ 30 năm lưu lạc và lời khẩn cầu từ bên kia biên giới

Bức ảnh chị vân chụp từ Trung Quốc gửi về tìm người thân.
Bức ảnh chị vân chụp từ Trung Quốc gửi về tìm người thân.