Người phụ nữ 29 tuổi sinh tới 8 người con: “Cứ chửa là… đẻ”

Gia đình 8 người con ở Hà Nội.
Gia đình 8 người con ở Hà Nội.
Gia đình 8 người con ở Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM