Người ở các tỉnh phía nam về Hòa Bình phải tự trả chi phí

Phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam đã được tỉnh Hòa Bình hoàn thiện, sẵn sàng triển khai. Ảnh: CTV.
Phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam đã được tỉnh Hòa Bình hoàn thiện, sẵn sàng triển khai. Ảnh: CTV.
Phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam đã được tỉnh Hòa Bình hoàn thiện, sẵn sàng triển khai. Ảnh: CTV.
Lên top