Người nước ngoài chết trong tư thế treo cổ để lại thư tuyệt mệnh

Người dân theo dõi cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.
Người dân theo dõi cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.
Người dân theo dõi cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.
Lên top