Người nông dân học hết lớp 5 và nhiều công trình kiến trúc để đời

Ông Võ Công Kỳ vẫn khỏe ở tuổi 76 nhờ luôn lạc quan, yêu đời. Ảnh: K.Q
Ông Võ Công Kỳ vẫn khỏe ở tuổi 76 nhờ luôn lạc quan, yêu đời. Ảnh: K.Q
Ông Võ Công Kỳ vẫn khỏe ở tuổi 76 nhờ luôn lạc quan, yêu đời. Ảnh: K.Q
Lên top