Người nhà bức xúc vì nhận thi thể người thân từ xe ôtô con

Người thân đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe ô tô. Ảnh: Người thân nạn nhân cung cấp.
Người thân đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe ô tô. Ảnh: Người thân nạn nhân cung cấp.
Người thân đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe ô tô. Ảnh: Người thân nạn nhân cung cấp.
Lên top