Người nhà bệnh nhi đấm vỡ xương hàm nữ điều dưỡng: "Hành vi vô đạo đức"

Người nhà bệnh nhi có hành vi đánh, hành hung nữ y tá. Ảnh cắt từ clip.
Người nhà bệnh nhi có hành vi đánh, hành hung nữ y tá. Ảnh cắt từ clip.
Người nhà bệnh nhi có hành vi đánh, hành hung nữ y tá. Ảnh cắt từ clip.
Lên top