Người nghi nhiễm COVID-19 và hành khách có cần mang bộ áo phòng hộ cá nhân?

Các lực lượng chức năng trong trang phục bảo hộ khi làm việc trên Quốc lộ 1A tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Các lực lượng chức năng trong trang phục bảo hộ khi làm việc trên Quốc lộ 1A tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Các lực lượng chức năng trong trang phục bảo hộ khi làm việc trên Quốc lộ 1A tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top