Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người mẹ trẻ bỏ con lại bên đường cùng bức thư cầu xin thảm thiết

Bức thư người mẹ trẻ để lại cùng với đứa con hơn 2 tháng tuổi (ảnh H.T)
Bức thư người mẹ trẻ để lại cùng với đứa con hơn 2 tháng tuổi (ảnh H.T)