Người mẹ kế luôn nói yêu con trên Facebook

Chân dung mẹ kế bạo hành dã man bé trai 10 tuổi. Ảnh: Lamme.
Chân dung mẹ kế bạo hành dã man bé trai 10 tuổi. Ảnh: Lamme.
Chân dung mẹ kế bạo hành dã man bé trai 10 tuổi. Ảnh: Lamme.