Người mẹ hơn 40 năm ngóng tin con đi bộ đội: "Con ra đi một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM