Người lưu giữ “hồn” mâm cỗ Tết xưa

Nghệ nhân ẩm thực dân gian Ánh Tuyết trình bày món ăn theo chuẩn truyền thống. Ảnh: NVCC
Nghệ nhân ẩm thực dân gian Ánh Tuyết trình bày món ăn theo chuẩn truyền thống. Ảnh: NVCC
Nghệ nhân ẩm thực dân gian Ánh Tuyết trình bày món ăn theo chuẩn truyền thống. Ảnh: NVCC
Lên top