Đà Nẵng

Người lao động và nhiều đối tượng được vay 100 tỉ đồng để mua nhà ở xã hội

Người mua nhà ở xã hội tại TP. Đà Nẵng sẽ được vay vốn lãi suất 4,8%/năm  - Ảnh HT
Người mua nhà ở xã hội tại TP. Đà Nẵng sẽ được vay vốn lãi suất 4,8%/năm - Ảnh HT
Người mua nhà ở xã hội tại TP. Đà Nẵng sẽ được vay vốn lãi suất 4,8%/năm - Ảnh HT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM