Người lao động trở lại Bình Dương được đón, xét nghiệm và tiêm vaccine

Tỉnh Bình Dương lên kế hoạch đón người lao động trở lại làm việc.
Tỉnh Bình Dương lên kế hoạch đón người lao động trở lại làm việc.
Tỉnh Bình Dương lên kế hoạch đón người lao động trở lại làm việc.
Lên top