Người lao động thất nghiệp đang dễ có việc làm hơn

Người lao động được giới thiệu việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm. Ảnh PV.
Người lao động được giới thiệu việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm. Ảnh PV.
Người lao động được giới thiệu việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm. Ảnh PV.
Lên top